Commissie Impulsdiensten

Commissie Impulsdiensten

Wat maakt een Impulsdienst tot een Impulsdienst? Het is een beetje anders dan anders, maar toch, als je goed oplet, zijn er heel veel dingen die ‘normaal’ ook in een dienst aan de orde komen. We vragen De Heilige Geest om ons te leiden, we zingen (aanbidden en lofprijzen), we lezen uit de Bijbel, er is een goede duidelijke preek, waar we allemaal iets aan hebben. Er is een collecte, dankgebed en aan het eind Gods Zegen. En toch…de sfeer is anders.

Impuls betekent prikkel. Wil jij geprikkeld worden door Gods aanwezigheid, een gebed een lied? Wil jij enthousiast worden en dit gaan delen met anderen? Een Impulsdienst kan een aanzet zijn om eens in actie te komen, om eens mee te gaan doen. Veel mensen uit de gemeente bereiden deze diensten voor, doen actief mee in de band, in het kinderblokje of achter de schermen. Steeds gaan deze mensen biddend op zoek wat een volgende impuls zou kunnen zijn. Zoek zelf ook eens in de Bijbel of op Youtube. Ga op zoek naar goede Christelijke muziek. Je zult versteld staan wat een ideeën er komen opborrelen.

De sfeer is anders. Een grote groep kerkgangers bezoekt minder frequent de traditionele kerkdiensten. Met een andere sfeer, andere muziek, laagdrempelig taalgebruik en nieuwe vormen probeert het Impulsteam een grote groep mensen aan te spreken. Jezus zelf ging ook niet alleen over de gebaande paden in de synagoge langs. Hij koos bewust voor de eenling, de verstoten mens, de zieke, voor jou, voor mij.

Voel je vrij om mee te doen. Wil je lekker meezingen, sta op, klap in je handen, wees vrolijk en doe mee. Wil je liever rustig aan van alles op je af laten komen, misschien niet zo lekker of verdrietig? Voel je niet geremd om lekker te gaan zitten. God ziet ons aan in het hart, wat mensen denken is niet zo belangrijk. In 1 Kor 3:7 staat: “Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want hij doet groeien.” Het gaat om Hem. Laten we dat steeds voor ogen houden.

Voor inlichtigen kunt u terecht bij de Commissie Impulsdiensten:  Ron Bijl ( voorzitter)
 

terug