Muziek in de gemeente Muziek in de gemeente

Sinds de fusie een feit is, heeft de kerkenraad zich ten doel gesteld kritisch naar de toekomst te kijken. Natuurlijk blijft het niet bij kijken. De kerkenraad wil dat alle commissies die actief zijn binnen de kerk nadenken over vragen als: waar staan we voor en waar gaan we voor?
Wat vinden we belangrijk en hoe zetten we dat om in activiteiten.
Met de komst van het nieuwe liedboek is daarom een commissie in het leven geroepen die zich speciaal bezighoudt met de invoering van het nieuwe liedboek maar de taak is meteen breder getrokken. Hoe kijken we aan tegen muziek in de kerk? Moeten we altijd gebruik maken van het orgel of kunnen we de muzikale talenten binnen de gemeente op het gebied van muziek ook inzetten in de gewone dienst?
De commissie onderzoekt de mogelijkheden en wendt alles aan dat uiteindelijk leidt tot erediensten waar mensen graag naar toe komen en niet in de laatste plaats omdat ook de muziek mensen kan inspireren.
 

terug