Contact en Giften Contact en Giften

De diakenen willen u graag voorgaan, maar uw deelname en handen zijn onontbeerlijk. Misschien wilt u eens wat meer weten over een bepaald onderdeel, of ziet u zelf diaconale leemtes in onze gemeente of daarbuiten. Graag willen we daar met u over praten en misschien het een en ander uitwerken. En voelt u zich altijd vrij om één van ons te bellen of te mailen met een verzoek of vraag.
Ons algemene emailadres is:  diaconie@pgmaasdijk.nl

Vanzelfsprekend staan wij ook altijd open voor giften voor een bepaald doel, of voor het algemene werk.
Het rekeningnummer bij de Rabobank is NL 17 RABO 03403.04170
o.v.v.  Diaconie Protestantse Gemeente Maasdijk.

terug