De Commissie Missionair Werk De Commissie Missionair Werk
 

 
Mogen we ons even voorstellen?
Na wat bestuurlijke veranderingen willen wij als commissie ons gezicht laten zien.
Voorste rij van links naar rechts: Ds. Hugo Habekotté, Tjerk Prins, Ary de Jong.
Achterste rij: Simone van Nieuwkoop, Lianne Hofland, Ds. Leo v.d. Eijk, Ad Breure en Sjaak Koornneef.
 
De Zendingscommissie bestaat uit de volgende personen:
Ad Breure, voorzitter; Ary de Jong, penningmeester; Simone van Nieuwkoop-Quak, notulist;
Leden: Lianne Hofland-van der Meijs, Sjaak Koornneef, Tjerk Prins en de predikanten 
 
In het missionaire werk zijn beide elementen van zending en evangelisatie samengebracht. Op de aparte sub pagina's in het menu Zending en Evangelisatie vindt u de activiteiten waar we me bezig zijn. U begrijpt dat wij beide elementen een warm hart toedragen en vinden het geweldig dat u uw financiële bijdragen levert aan de projecten, of meedoet met de activiteiten. Ons doel is immers dat we als gemeente missionair zijn. De commissie wil u daarbij helpen met projecten en activiteiten. 
 
terug