De fusie is een feit

De fusie akte
De fusie is een feit

Wij schrijven historie. Op vrijdagavond 16 december 2011 om 19:45 uur hebben de voorzitters en scriba's/secretarissen van de kerkenraad, kerkrentmeesters en diaconie van de Hervormde gemeente Maasdijk en van de Gereformeerde kerk Maasdijk in aanwezigheid van notaris Moolenaar uit Leiden de fusieakte ondertekend.

Met ingang van 1 januari 2012 gaan wij samen verder als Protestantse Gemeente Maasdijk. Vele kerkenraadsleden, beide predikanten, leden van de Fusiestuurgroep en de scriba van de classis Delft waren getuigen van dit heuglijke feit. De Gereformeerde kerk die op 10 mei 1904 gesticht is en de Hervormde gemeente die op 2 oktober 1928 zelfstandig werd houden nu op te bestaan. Lang hebben wij naast elkaar ons geloof beleden. Gelukkig gaan wij, Goddank en geïnspireerd door Zijn Geest, nu verder als één gemeente, als navolgers van Jezus Christus gehoorzaam aan Zijn bede om eenheid.
Na tientallen jaren van goede samenwerking hebben in december 2009 de kerkenraden de intentie uitgesproken om te willen fuseren. De stuurgroep heeft een plan opgesteld met het voornemen om op 1-1-2012 te fuseren. Dat is gelukt! Twee sporen werden gevolgd: het ene spoor was om de organisatie op te zetten voor de nieuwe gemeente en het andere spoor was om de gemeenteleden te betrekken en mee te laten denken over hoe wij samen één protestantse gemeente willen zijn. Afgelopen 30 augustus is door beide kerkenraden formeel het voorgenomen besluit tot fusie genomen. Dat is gepubliceerd in het AD/Westlandeditie. De classis heeft de vereiste goedkeuring gegeven. Op 22 november hebben beide kerkenraden definitief het besluit tot fusie genomen wetende dat de gemeente daarin gekend en gehoord was.
Dank aan de stuurgroep Fusie, aan de werkgroepen, aan de kerkenraadsleden, aan ds. Habekotté, aan iedereen die zich ingezet heeft om de fusie voor te bereiden. Dank aan alle gemeenteleden die steeds zeer betrokken zijn, die de enquête vorig jaar hebben ingevuld, die naar de wijkavonden en gemeenteavonden zijn geweest of op andere wijze hun betrokkenheid getoond hebben en dat nog steeds doen. Gefeliciteerd met deze mijlpaal. Het proces van naar elkaar toe groeien gaat verder. In februari/maart 2012 organiseren wij weer wijkavonden, 1 januari beginnen wij samen het nieuwe jaar, 15 januari vieren wij samen het Heilig Avondmaal. Als iemand u vraagt bij welke kerk u hoort, dan kunt u zeggen: “Bij de Protestantse gemeente Maasdijk”.

Er is nu geen sprake meer van wij en zij, het is alleen nog 'wij'. Wij spreken de wens uit dat het enthousiasme voor ons geloof in Jezus Christus mag doorwerken in de gehele Maasdijkse gemeenschap en omgeving.

Namens de kerkenraad ,  Wim Pontier en Cees Noordam
 

terug