De Weg... De Weg...
Het was een lange zoektocht Heer,
eer ik U gevonden had.
En velerlei religies
kwam ik tegen op mijn pad.
Maar door een simpel voorval
kon ik de Waarheid zien;
ik heb de Weg gevonden
     en het Leven bovendien.

     Met moed en vol vertrouwen
ben ik op weg gegaan.
`k Heb heel veel mogen leren
zo achter Jezus aan.
Maar Heer toch is er één ding
dat nog niet duidelijk is:
‘Waarom is er naast vreugde
nog zoveel droefenis?’

    Als mensen met mij praten
stellen zij vaak de vraag:
‘Hoe kun je nu geloven
in een wereld als vandaag?’
Dan wil ik U weer vragen
wat nog niet duidelijk is:
‘Waarom is soms de levensweg
gehuld in duisternis?’

Maar Heer, als U het antwoord nog niet geeft
waarom de weg niet recht is,
soms donker en soms slecht is,
juist dan heb ik U nodig,
wordt vragen overbodig,
omdat  U met mij meegaat
en mij vertrouwen geeft.


Met een liefdevolle groet,
Ria van Buuren – Van den Berg
terug