Welke zijn de taken van de diaconie? Welke zijn de taken van de diaconie?

Hieronder een overzicht van de diverse taken van onze diaconie:
- Diaconale vertegenwoordiging in de   erediensten, waaronder rouw- en  trouwdiensten;
- Dienst aan de tafel bij de viering van  het Heilig Avondmaal;
- Bijwonen van diaconale  bijeenkomsten en cursussen ter  opbouw van de diaconale taak in onze  gemeente;
- Vastleggen en organiseren van de  inkomsten en uitgaven van de  collecten;
- Het verdelen van de inkomende  gelden naar de diaconale  aandachtsvelden zowel lokaal als  werelddiaconaal;
- Het opstellen van jaarrekeningen en  begrotingen.
- Verzorgen stukjes in de ‘Samen’;
- Organiseren ouderenmiddag;
- Bezoeken zieken, en ouderen;
- Afgevaardigde naar de vergaderingen  van Streekverband De Tien;
- Vertegenwoordiging in Kerkenraad,  Moderamen Kerkenraad, Classis;
- overleg Diaconaal Platform Westland;
- Elke diaken is ingedeeld in wijken  samen met een ouderling (pastoraal  medewerker) en een  wijkcontactpersoon;

De wijkcontactpersonen vallen onder verantwoording van de diaconie. Zij zijn de wijkdiaken tot steun en nemen zeer veel werk (met name bezoekwerk) uit handen.

Zie ook onder Wijkindeling in het hoofdmenu.

terug