Protocol KerkTV PG Maasdijk Protocol KerkTV PG Maasdijk

Van de kerkdiensten en andere openbare activiteiten die in kerkgebouw "Dorpskerk" plaatsvinden kunnen digitale opnamen worden gemaakt die gedeeld worden via internet. 

De Protestantse Gemeente Maasdijk hanteert hierbij een aantal richtlijnen in het kader van de privacy wetgeving (AVG), zodat de privacy en anonimiteit van de bezoekers gewaarborgd blijven. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in een protocol.

U kunt dit protocol downloaden met deze link:
Protocol KerkTV PGMaasdijk

 
terug