Wie is/wordt jouw naaste? - terugblik gezinsdienst 29 mrt

Wie is/wordt jouw naaste? - terugblik gezinsdienst 29 mrt

Je hoeft geen Feyenoorder te zijn of liever niet op die twee stoelen tussen die Hell’s Angels te willen zitten, om te begrijpen dat je naaste liefhebben nog best een uitdaging is… Want wie is voor jou die ander die jij niet kent, die negatief op jou overkomt, die iets negatiefs heeft gedaan? Is dat jouw naaste, kan jij die ander liefhebben als jezelf, liefhebben zoals God die mens liefheeft? We hoorden het verhaal van de barmhartige Samaritaan én de vragen die daarvoor werden gesteld. Hoe krijg ik deel aan het eeuwige leven? God liefhebben en de naasten als jezelf, klinkt logisch voor de wetsgeleerden. Maar hij wil wel eens weten van Jezus wie volgens hem onze naasten zijn. Wie wel, wie niet… De wetsgeleerde denkt zwart-wit, in hokjes-vakjes. Die wel, die niet, lekker overzichtelijk. Hij weet het wel. Jij waarschijnlijk ook wel. Maar weet Jezus het ook? Maar Jezus heeft God lief, God die de wereld liefheeft. Daarvoor zijn Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft eeuwig leven heeft.
Als je leeft als God/Jezus, heb je ook zo lief, is/wordt iedereen je naaste. Zoals in ‘jouw vrienden, zijn mijn vrienden’. Via Gods liefde voor iedereen wordt iedereen een naaste om lief te hebben.
Wat de Samaritaan in het verhaal doet, doet Jezus in de praktijk : barmhartigheid betonen. Gods wil doen op aarde zoals in de hemel al gebeurd. Jezus neemt mensen geheel voor zijn rekening, biedt een nieuwe toekomst vol van hoop aan, nieuw leven, eeuwig leven. Daarvoor heeft Jezus alles gegeven, met zijn leven betaald aan het kruis voor onze zonden. Voor verraders, vijanden, zondaars. Wie genade nodig heeft, aan wie barmhartigheid moet worden bewezen, wie anders geen leven heeft. Zien we onszelf als iemand aan wie barmhartigheid is getoond door God, die leeft van Gods genade, mercy en grace?
Zo wordt die ander een naaste om lief te hebben als jezelf. De naaste niet door jou gekozen, maar door God op jouw weg gebracht, in jouw leven geplaatst. Niet overzichtelijk, maar onverwachts, soms zelfs ongewenst… Want eerlijk is eerlijk, veel mensen laten ons koud, doen ons niets, zien we niet als onze naaste. Zoals de priester en Leviet die Samaritaan. Ze wisten wat ze moesten doen, maar doen het niet, omdat …. Ze bang zijn, haast hebben, denken ‘eigenlijk’ of ‘ja, maar…’ Wij weten nu beter, doen we ook beter?
Anne van der Bijl, oprichter van Open Doors, zei eens: Als een terrorist op je afkomt, moet je hem omarmen, dan kan hij niet schieten. Zo kon Anne terroristen omarmen, liefhebben als zichzelf, vanwege Gods liefde voor hem én die ander. Laten wij maar beginnen bij ons huidige naasten, onze vrienden, familieleden, collega’s, in je netwerken. Want Gods liefde delen, kan alleen aan vrienden, mensen die je liefhebt. Zo mogen we als visser van mensen, als net-werker, net als Jezus mensen winnen voor het Koninkrijk van God. Door net zoals Jezus, barmhartigheid te tonen, genade en liefde in praktijk te brengen. Als jij deel hebt gekregen aan het eeuwig leven, gun je dat ook de ander, iedereen, actief. De vraag is, wie neem jij voor jouw rekening om Gods barmhartigheid te bewijzen, te laten delen in het eeuwig leven? Voor wie wil jij een naaste zijn/worden, wie wil jij vanaf nu liefhebben als jezelf, met Gods liefde? In je netwerk, je huidige naasten, maar ook wie God op jouw weg plaatst, jouw nieuwe naasten. Jezus wil met zijn licht in jou schijnen én door jou heen schijnen in het leven van anderen. Daarom: Jezus, licht van de wereld, schijn in mij, schijn door mij! En maak ons tot een stralend licht, een woord van hoop, een zegening voor de mensen om ons heen!

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Protestantse Gemeente Maasdijk

 
terug