Vervuld met de kracht van de Geest om Jezus’ getuigen te zijn – terugblik Pinksterfeest

Vervuld met de kracht van de Geest om Jezus’ getuigen te zijn – terugblik Pinksterfeest

De Pinksterdienst was een knikkerdienst, regelmatig hoorde je een knikker stuiteren... Een hemels geluid! Want een heel gewone knikker wilde ons bewust maken van iets heel bijzonders : Gods aanwezigheid in ons leven, de Geest van God in ons. Waardoor het onbewuste in ons leven, wat we vaak wel weten, maar niet bewust ervaren, meer invloed krijgt op het alledaagse.
Het Pinksterfeest is het feest van de vervulling. Maar ben jij vervuld met de heilige Geest? Ken jij de kracht van de heilige Geest? Ben jij getuige van Jezus? Als je in God gelooft, dan ben je vervuld met de Geest, dan heb je ook de kracht van de Geest ter beschikking om te getuigen in daad én woord. Maar het kan net als bij een knikker : je hebt het wel, maar je bent je er niet bewust van.
We namen een mobiele telefoon als voorbeeld voor de mens. Van nature ben je nog niet vervuld met de Geest, is de mens als een mobiele telefoon zonder SIM-kaart, zonder verbinding. Dan functioneer je niet zoals bedoeld. Door geloof in God wordt je vervuld met Gods Geest, wordt de mens als een mobiele telefoon met SIM-kaart, met verbinding. Alles is er om te functioneren zoals bedoeld. Maar er is een mogelijkheid dat de telefoon niet wordt gebruikt, de accu leeg raakt. Je kan geloven in God, vervuld zijn met Gods Geest, maar er niets of weinig mee doen, of heel minimaal. Maar als jij je bewust bent van de vervulling met Gods Geest, kan je die actief gaan gebruiken, leer je de kracht van de heilige Geest kennen. Als iemand die de telefoon actief gaat gebruiken, de handleiding doorneemt, de updates installeert, in gesprek gaat met andere gebruikers, dan gaat de telefoon maximaal functioneren zoals bedoeld. Als je de kracht van de Geest kent, kom je als mens tot je bestemming, waarvoor je bent bedoeld door je Schepper. Ontdek je telkens weer nieuwe dingen, word je een enthousiast gebruiker. Dan vragen anderen aan jou : mag ik jouw telefoon eens zien? Om te bekijken en even te proberen. Dan vragen anderen : mag ik jouw telefoon even gebruiken? Om contact met anderen te hebben, informatie op te zoeken,  de weg te vinden, met de lamp bij te schijnen. Dan wordt je getuige van Jezus, deel je van de Geest. Want waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over.
Heb jij nog nooit een SIM-kaart ontvangen, ben jij nog nooit vervuld met de Geest? Vandaag ontvang je de SIM-kaart, de Geest van God, om in contact/relatie met God te komen, te gaan leven zoals bedoeld, door jouw Schepper. Heb je nooit iets met updates gedaan, nooit zoveel gedaan aan het geloof? Vandaag is het moment voor de update, het vernieuwen van je leven. Om je opnieuw te laten vullen, nog meer laten vullen met de Geest. Heb jij nooit de handleiding gebruikt, veel functies nog ongebruikt? Lees je Bijbel, bid elke dag, om te groeien in geloof, hoop, liefde Heb jij nooit gesproken met andere gebruikers van de telefoon, nooit in gesprek met ander gelovigen? Dan leeft het geloof ook minder. Is je accu leeg? Kom naar het wekelijks oplaadmoment op zondag.
God wil elk mens vullen met zijn Geest, maximaal. Hoe weet je nu of je iets hebt? Je kan dingen krijgen/hebben, zonder dat je het doorhebt, je er bewust van bent. Je ziet het niet, maar het is er wel… Die knikker voor de kerkdienst gekregen, voel je niet elk moment, maar is er wel. Hoe kan je groeien in bewustzijn dat de Geest van God in jou aanwezig is en jou wil helpen in alle situaties? Bedenk manieren om een paar keer op dag er aan te denken, herinnerd te worden aan de Geest van God in jou, waardoor je er bewuster mee gaat leven. Een kort gebed op de rand van je bed, waardoor je altijd met het goede been uit bed stapt. Die knikker ergens neerleggen zodat je die regelmatig op een dag ziet. Of bij bepaalde handelingen, douchen of de kraan uitdoen, beseffen dat Gods zegen stroom, God een bron is, niet te stoppen.
Een mobiele telefoon kan minimaal/maximaal functioneren. Een mens kan met de heilige Geest leven zonder daar al te bewust van te zijn. De Geest is sluimerend/passief aanwezig: dan verandert er ook weinig. Maar de heilige Geest kan ook levens veranderend zijn. Ik vertelde in de dienst over drie dertigers die de belijdeniscatechese volgen en de positieve uitzondering die dertigers en veertigers zijn in de resultaten van de FocusScan. Ik zie de Geest van God krachtig aan het werk, veel mensen die maximaal bezig zijn met God, bij wie de kracht van de Geest in hun leven actief is.
Hoe zit dat bij jou? Zie jij groei, verandering, vernieuwing, verdieping van je geloof? Groeit bij jou het verlangen om in dienst van God ook getuigen te zijn van Jezus, in woorden en daden?
Als jij die kracht ervaart, zullen anderen dat aan je merken. Door wat je wel/niet zegt/doet.
Want waar je hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Dat zie je met de ‘Wedstrijd van je leven’ van Maasdijk 4, dat zag je aan elke Feijenoorder die maandag 15 mei naar het werk ging. Als je vol bent van de Geest, de kracht van de Geest in jou werkt, dan is getuigen geen ‘moeten’, maar is het vanzelfsprekend dat je ook getuigen van Jezus bent.
Getuigen : doen of praten? Geen woorden, maar daden? Of, Fransiscus van Assisi : vertel het anderen, als het moet met woorden? Veel Maasdijk zijn doeners. Dan dingen doen die Jezus van ons vraagt, die we willen doen, omdat we bij Jezus horen. Jezus gehoorzamen, zijn volgeling zijn, ook als het tegen je eigen gevoel/wil in gaat. Ook als we denken ‘eigenlijk, maar…’ En dan Jezus-dingen niet doen vanwege gemakzucht/geen zin of omdat we bang/laf zijn.
Spannend, absoluut! Ik vertelde een verhaal over mijn Dabartijd wat toen heel spannend was. Vanaf toen nam ik mezelf voor : getuigen, gewoon doen, als het moet met woorden… Niet meer ‘eigenlijk, maar…’ Ik werd me bewust van de kracht van de Geest in mij. Om dingen te doen/zeggen waar jezelf niet toe in staat bent, maar die God door je heen doet, door de kracht van de Geest in jou. En voor de doeners onder ons is er genoeg oefenruimte. Overal waar drank en/of drugs overvloedig aanwezig is en alle remmen los gaan. Durf jij dan te remmen, bij te sturen, in de achteruit? Kan de kracht van de Geest in jou aan het werk? Of ga je er helemaal in mee, of kijk jij onverschillig de andere kant op? Het kan ook veel netter, als de waarheid geweld wordt aangedaan : roddelen, een halve of hele leugen delen. Durf jij dan de waarheid te verdedigen, op te komen voor ander die er niet is, die onrecht wordt aangedaan? Kan de kracht van de Geest in jou aan het werk? Gebruik je die 3 filters nog wel eens: is het waar, goed/positief over die persoon en nuttig dat de ander het weet? Of als er pesterijtjes zijn, de sfeer wordt verziekt. Ben jij dan een thermometer, die passief de temperatuur aangeeft? Of een thermostaat die actief de temperatuur beïnvloedt?
Heel eerlijk : ik twijfel wel eens, durf soms niet. Heb soms even geen zin in om de ‘christen uit te hangen’. Of ik ben bang om door woorden/daden van Jezus het feestje/de gezelligheid te verpesten. Dus ik preek vanmorgen ook tegen mezelf: je bent volgeling van Jezus, je hebt de kracht van de Geest in je om te getuigen, met woord én daad
Verlangen we om te groeien om altijd en overal het goede te doen, met daden te getuigen van wat in je hart leeft? Verlang je ook om te groeien om met woorden te getuigen, te vertellen wie Jezus voor jou is, wat de Geest van God in jou doet?
Wie is jouw ‘Willeke’? Als iemand vragen heeft over het christelijke geloof, ben je dan beschikbaar om antwoorden te geven? Gelovend dat de Geest van God geschikt maakt, de kracht van de Geest in jou werkt! Ik benoemde ook hoe spannend ik dat bij uitvaarten vindt en extra bidt of de heilige Geest me de juiste woorden wil laten spreken.
Pinksterfeest : feest van vervulling. God is/wil met zijn Geest in jou aanwezig zijn. God wil dat jij de kracht van zijn Geest ervaart in het alledaagse om uit/met die kracht te leven, te getuigen.
Durf jij, voor het eerst of opnieuw, je open te stellen voor vervulling met de Geest?
Durf jij, voor het eerst of opnieuw, de Geest te activeren/vernieuwen, om de kracht van de Geest te ervaren?
Durf jij, met de kracht van de Geest, te groeien in getuigen zijn van Jezus?
Biddend te zingen :
Kom, o Heilige Geest,
wij wachten op U.
Vervul ons met uw kracht,
Heil'ge Geest kom nu.

Om voor het eerst of opnieuw vervuld te worden met de Geest, om te groeien in bewustzijn van de vervulling en de kracht van de Geest en te groeien in getuigen door de kracht van de Geest.

De hele dienst/preek is te bekijken via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2058/events/recording/168525900002058
 
terug