Gebedsgroep Gebedsgroep
Op zaterdag 14 dec is het gebedsuur weer in  "De Hoeksteen"om 19.00 uur. 
We bidden voor de nood in de Wereld en om ons heen, voor de zieken en voor mensendie het moeilijk hebben.
Ook vragen om kracht en wijsheid voor onze kerkenraad en onze voorganger.
We zijn op weg naar het Kerstfeest en vragen voor Gezegende vieringen en 
dat de ware zin van dit feest tot de mensen mag doordringen.

Zinvolle dagen en groeten Henk en Hans.
terug