Gemeente Groei Groepen Gemeente Groei Groepen
Als gevolg van de corona is in maart een abrupt einde gekomen aan de samenkomsten van de Gemeente Groei Groepen Wij hoopten voor korte tijd, maar inmiddels heeft de corona ons al ruim een half jaar in haar greep. Toch weten we nu beter om te gaan met dit virus en hebben wij ons de coronamaatregelen eigen gemaakt.

Daarom durven wij weer bij elkaar te komen. Niet in de huiselijke sfeer zoals wij dit gewend waren (want daar kunnen wij onvoldoende de anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren) maar in de Dorpskerk.


Wij gaan verder met het boekje ‘Dit is mijn lichaam’ van het Evangelisch Werkverband. Dit handelt over de kracht van het geloven in een verbrokkelende samenleving. De ontmoeting is heel belangrijk. Wij starten de bijenkomsten met koffie of thee en een rondje wel en wee.

Er zijn op dit moment vier groepen:
Maandagavond (info Jolanda Duindam).
Dinsdagavond (info Klaas van der Lugt)
Dinsdagmorgen (info Francella van der Stel
Woensdagochtend (info Hans en Nanny Robbemond).


Wij hopen u, jou te mogen ontmoeten bij een van de vier groepen.
            De Groeigroepcoördinatoren
terug