Thema-avond Toekomstvisie Jeugdwerk - maandag 21 februari Thema-avond Toekomstvisie Jeugdwerk - maandag 21 februari
Enige tijd geleden hebben we de Toekomstvisie voor het jeugdwerk met u gedeeld. Graag lichten we deze toe op een thema-avond over het jeugdwerk voor de hele gemeente op maandagavond 21 februari. In de hoop dat er ook jongeren én ouderen zijn die willen meehelpen om de visie handen en voeten te geven. Maandagavond 21 februari is de inloop vanaf 19.45u, start om 20.00u en afronding uiterlijk om 21.30u. Bij binnenkomst kan iedereen koffie, thee, water ophalen. Houd daarbij onderling voldoende afstand. Probeer er op tijd te zijn, zodat we niet net voor 20.00u een extra grote toeloop krijgen. Weet je van harte welkom!
De Toekomstvisie is te downloaden via de website én zondagmorgen mee te nemen van de sta-tafel bij de ingang.
Kan je maandagavond 21 februari niet, maar ben je wel geïnteresseerd en/of wil je mee doen als leiding of commissielid, neem dan contact op met jeugdouderling René van Heijningen (jeugd@pgmaasdijk.nl) of dominee Floris den Oudsten (predikant@pgmaasdijk.nl .
Voor vragen of opmerkingen, schroom niet om één van ons aan te spreken!

Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie
Floris den Oudsten v.d.m.
 
terug