Gebedsgroep Gebedsgroep
Zaterdag 26 februari is het weer gebedsuur in De Dorpskerk, we beginnen om 19.00 uur.
Zoals altijd is iedereen welkom om mee te bidden en te danken. Er is zoveel verdriet in onze gemeente, we bidden om kracht en vrede. Ook bidden we voor onze kerkenraad om wijsheid en steun bij hun taak. Er is ook zoveel onrust en geweld in de wereld, we bidden dat ze met elkaar in gesprek blijven. We mogen zeker niet vergeten te danken voor alle goede dingen.
Groeten,
Henk en Hans
terug