Diaconie collecte 7 februari Diaconie collecte 7 februari
Bestemd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat
Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg.

Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

U kunt uw bijdrage over maken op de bankrekening van de diaconie
NL 17 RABO 0340 3041 70
De diaconie 
terug