Diaconie collecte "Hoop voor Albanië" Diaconie collecte "Hoop voor Albanië"
Ook dit jaar gaat Hoop voor Albanië weer een meel-actie starten, er zijn nog steeds veel gezinnen waar deze hulp hard voor nodig is. Velen zitten zonder werk en daardoor zonder inkomen in deze bijzondere tijd. Helpt u mee om veel armen van meel te voorzien?
Om transportkosten te besparen kopen zij de zakken meel al jaren in Albanië.
De zakken meel worden uitgereikt via de plaatselijke kerken om er zeker van te zijn dat ze bij de gezinnen komen die er het meest voor in aanmerking komen.
U kunt uw bijdrage  overmaken op de bankrekening van de Diaconie:
NL17RABO 03403 04170
terug