Diaconie collecte Streekverband De Tien Diaconie collecte Streekverband De Tien
Een van de 6 projecten van Steekverband De Tien is Stichting Hart voor Moldavië.Stichting Hart voor Moldavië werk sinds dit jaar samen met twee partners in Moldavië te weten: Bethania (Zuid-Moldavië) en Hart voor Rezina (Noord-Moldavië).Voor kinderen verzorgen beide lokale stichtingen opvang in een pleeggezin.

Bethania verzorgt ook naschoolse opvang en kinderkampen in de zomer. Voor ouderen heeft Bethania twee ouderencentra voor dagopvang en tafeltje-dekje, waarmee dagelijks een warme maaltijd thuis wordt bezorgd. Met de financiële steun van Streekverband De Tien is Bethania thuiszorg voor bedlegerige mindervalide opgezet.

Thuiszorg is een onbekend begrip in Moldavië, maar is een groot succes. Er zijn twee medewerkers in dienst die nu zeventien mensen bezoeken.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op de bankrekening van de Diaconie: NL17RABO0340304170

De Diaconie
terug