Diaconiecollecte 18 oktober Kerk in actie Werelddiaconaat Diaconiecollecte 18 oktober Kerk in actie Werelddiaconaat
In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens. Met de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is er nog veel onderling wantrouwen tussen inwoners.

Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boeren en boerinnen in hun regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en verdienen ze voldoende geld om hun kinderen naar school te laten gaan.

U kunt uw gift ook overmaken op de bankrekening van de Diaconie:
NL17 RABO 0340 304170

Van harte aanbevolen
terug