Diakonaat Diakonaat
Is ieder gemeentelid een diaken?

Nee, zult u waarschijnlijk zeggen. Maar dat is maar ten dele waar. Vrij vertaald heeft de diaconie de taak om van onze gemeenteleden ook diakenen te maken.
Weliswaar geen bevestigde ambtsdragers, maar wel mensen die mee willen werken aan een wereld waarin gerechtigheid en barmhartigheid beter zichtbaar worden.

Diaconaat betekent oog en oor hebben voor mensen in de knel, luisteren naar hun verhalen. En helper zijn waar geen helper is. Dat kan ieder gemeentelid doen. En dit hoeft niet meteen iets heel groots te zijn. Het kan bijvoorbeeld uw buurman of vrouw zijn die tijdelijk wat hulp kan gebruiken. Iemand opzoeken die ziek is; iemand aandacht geven; boodschappen doen voor iemand; bidden voor en/of met iemand. Het ‘Christen zijn’ in de praktijk brengen.
We weten – en zijn daar dankbaar voor – dat er al heel veel gebeurt in onze gemeente.

De diaconie gaat over mensen... over u en jou

Hieronder leest u meer over diakonaat in een aantal artikelen.

Over de verdere taken van de diaconie: zie onder Wijkindeling.

terug