Dinsdag 17 maart PCOB middag in de Prinsenhof Aanvang 14.30 uur Dinsdag 17 maart PCOB middag in de Prinsenhof Aanvang 14.30 uur
Lezing over het leven van Corrie ten Boom door mevr. Jannie van Rijn 
Tijdens de tweede wereld oorlog werd de woning van de Ten Booms een schuilplaats voor degene die voor de nazi's op de vlucht waren.
Door aan zulke mensen onderdak te bieden, stelden Casper en zijn twee dochters Betsie en Corrie hun levens in de waagschaal
Maar met dit geweldloos verzet tegen de nazi-onderdrukkers brachten zij hun christelijk geloof in de praktijk.
In 1943 en 1944 waren er voortdurend vijf á zes mensen ondergedoken.
Het is dit jaar 75 jaar geleden dat deze mensen dit voor een ander deden,

Toegang vrij ! Iedereen van harte welkom.
terug