Gemeenteavond FocusScan – maandag 22 mei

Gemeenteavond FocusScan – maandag 22 mei

De FocusScan is in totaal 182 keer ingevuld, hartelijk dank hiervoor. Alle 182 deelnemers aan de FocusScan én iedereen die benieuwd is naar de uitkomst, is maandagavond 22 mei van harte welkom in de Dorpskerk. Dan worden de resultaten van de vragenlijst gepresenteerd door Wout Koelewijn van IZB Focus en gaan we met elkaar in gesprek hierover aan de hand van stellingen. Om zo de verhalen achter de scores te horen. Na deze avond en op basis van de uitkomsten van de FocusSan en het gesprek hierover op deze gemeenteavond, besluit de kerkenraad over deelname aan het Focustraject, een gemeente-brede bezinning over missionair zijn.
De gemeenteavond op maandag 22 mei begint om 20:00, inloop vanaf 19:45. We hopen u en jou daarbij te ontmoeten! Weet je van harte welkom!
 
terug