Doet-ie 't of doet-ie 't niet – terugblik zondagmorgen 2 april

Doet-ie 't of doet-ie 't niet – terugblik zondagmorgen 2 april

De genade die Zacheus ten deel valt, is niet normaal. Het botst met onze normen en waarden. Ons ‘normaal’ wordt bepaald door onze omgeving, opvoeding, waar je woont. Dat maakten de plaatjes en de reacties daarop wel duidelijk… Wat jij normaal vindt, vindt een ander niet normaal…
Jezus, vol genade, roept daarom weerstand op, toen én nu. Daarom daagt Jezus zijn leerlingen toen én nu uit tot zelfverloochening in de praktijk. Om alle ruimte voor de genade en liefde van God te maken. Niet ‘eigenlijk’ denken, maar gewoon doen. Je ego aan de kant, je gekleurde bril af, je echt in de ander verplaatsen.
We ontdekten dat Jezus de vacature gaat vervullen, terwijl er geen vacature is. Dat Jezus zegt op de troon te gaan zitten, terwijl er iemand anders op die troon zit, die niet van plan is om vrijwillig plaats te maken. Jezus is Gods kandidaat, terwijl er geen vacature is… Durven we het aan om met die Jezus op weg naar Jeruzalem te gaan?
2000 jaar later komen wij met Jezus in Jeruzalem aan. Gaan wij mee met Jezus in de hoop dat Jezus een deel van onze hoop en verlangens zal vervullen? Zijn we bereid de lofpsalm mee te zingen? Of vinden we dat een beetje verdreven? Of alleen zolang Jezus lijkt te doen wat we willen? Maar wat als Jezus anders is/doet dan het leek, wij dachten?
Tijdens de lange, stoffige pelgrimstocht door het leven, hebben de meesten van ons genoeg tijd om onze motieven om Jezus te volgen op een rijtje te zetten. Zijn wij christen, kerkganger of volgeling van Jezus? Zijn we niet alleen bereid om onze mantels op de weg te leggen, om iets van ons leven te geven, om Hem ook nog als koning van ons leven binnen te halen, te loven, te worshippen? Maar zijn we ook bereid om ons zelf te verloochenen en kruis te dragen? Jezus te volgen in het lijden, als het moet tot in de dood? Hand in hand met onze broers en zussen van de lijdende en vervolgde kerk?
Doe je het of doe je het niet? Krijgt Gods liefde en genade in jou ruim baan? Gaat jouw ego aan de kant? Geen ‘eigenlijk, maar…’ denken, het niet doen uit angst of gemakzucht, maar het gewoon doen.
Welke actie als volgeling van Jezus ga jij vandaag, deze week doen, om Gods genade en liefde handen en voeten te geven, waarbij je eigen ‘ego’ onttroont wordt en jij je niet laat leiden door angst of gemakzucht, maar door in de voetsporen van Jezus te gaan?
Zacheüs, onder de indruk van Gods genade, vervuld van Gods liefde, liet hij zich niet weerhouden om iets te doen wat niet normaal was. Ben jij onder de indruk van God genade, vervuld van God liefde, bereid om iets te doen wat niet normaal is? Doe je het of doe je het niet, uit het diepst van je hart het zingen : neem mijn leven laat het Heer toegewijd zijn aan Uw eer?! https://kerkdienstgemist.nl/stations/2058/events/recording/168042060002058

 
terug