Doopdienst eerste Advent Doopdienst eerste Advent
Op 1 december, eerste Advent, worden twee jonge telgen uit onze gemeente gedoopt. Dit zijn Noah Daniël Kester, zoon van Tim en Julia Kester en Rhodee Annie Elisabeth Heine, dochter van Tom en Annelies Heine. De lezingen zijn uit Micha 5 en Lucas 1 (de aankondiging van de geboorte van Jezus).

We zien met elkaar uit naar een feestelijke dienst. Na de dienst krijgt u als gemeente de gelegenheid om de tentoonstelling van trouwjapon tot doopjurk in de grote zaal te bezoeken. Uiteraard is iedereen van harte welkom, een speciale uitnodiging is er aan echtparen en ouders die in de afgelopen jaren in het huwelijk zijn getreden of hun kinderen hebben laten dopen.

Ds. H.M. Habekotté 
terug