Door alles heen: U geeft rust Door alles heen: U geeft rust
“Kijk op, laat los, vertrouw op Hem. (...) Heer U geeft rust, in mijn ziel.”

Kort geleden werd ik door iemand geattendeerd op een video die de EO samen met de Protestantse Kerk Nederland maakte. Zangers en zangeressen uit meer dan twintig verschillende kerken of geloofsgemeenschappen zongen samen, allen vanuit hun eigen huis: “U geeft rust in mijn ziel.” Een Nederlandse vertaling van het bekende lied “It is well with my soul.” Ik werd er door geraakt. Ik vond het bijzonder om te zien hoe gelovigen uit al die verschillende achtergronden, over de grenzen van kerkmuren heen, samen die ene boodschap lieten klinken, een boodschap waar hopelijk velen, binnen en buiten de kerk, zich in kunnen herkennen: U geeft rust.
Naarmate de weken verstrijken begint zich, voor zover dat mogelijk is, een ‘nieuw normaal’ te vormen. Als ik naar mijn eigen dagelijks leven kijk, ervaar ik dat wel zo. Veel is door de coronacrisis veranderd, en dat veranderde dagelijks leven begint al haast normaal te worden. Hoe is dat bij u?
Uw dagelijks leven is misschien ook veranderd, vanwege de maatregelen rondom corona, of vanwege hele andere, persoonlijke omstandigheden. Ook ons kerkelijke leven is erg veranderd in een paar maanden tijd. 
Voor mijn theologiestudie lees ik momenteel een boek dat de vraag stelt: Wie is Jezus Christus voor ons vandaag? Door alles heen, te midden van alles wat ons deze tijd bezig houdt en ook te midden van wat we missen, is dat volgens mij best een boeiende vraag om te stellen.

Vinden wij ook rust bij Hem, of beleven wij ons geloof nu juist anders dan in andere tijden? Wat betekent geloven vandaag, gewoon in ons dagelijks leven? Ik zou zeggen, overweeg het eens, heb het er eens met elkaar over, juist nu we elkaar niet op zondag ontmoeten. Bespreek het één op één met een iemand met wie u zich verbonden weet in de gemeenschap, zo blijven we geloof delen.

En wilt u eens samen doorpraten, weet u welkom!
Anne Stelma - Ribberink
terug