Ds. Piet Rozeboom 40 jaar in het ambt Ds. Piet Rozeboom 40 jaar in het ambt

Het is voor Margreet en mij een voorrecht om op zondag 12 mei in de avonddienst voor te mogen gaan in  Maasdijk. In deze dienst willen we samen met jullie als gemeente de dienst aan de HEER vieren. Samen met jullie en ook samen als “maatschap” zoals Margreet en ik het wel eens zeggen. Vanaf 1 maart 1984, vlak nadat we getrouwd waren, werken we al samen in de “wijngaard van de HEER”. Eerst stond Margreet deeltijd voor de klas als lerares Biologie, maar vanaf 1987 heeft zij “voor de pastorie” gekozen om in de verschillende gemeentes die wij gediend hebben wisselende werkzaamheden te verrichten: bijvoorbeeld kinderkoor en kinderclubs, werkvakanties en vrouwengroepen.

Het is louter genade van de HEER der Kerk dat ik al veertig jaar het ambt mag bekleden in de Kerk in verschillende plaatsen. Deze zondag kiezen we voor de tekst waarmee ik “intrede” preekte  in Maasdijk op 29 juni 1997. Zeven bijzondere jaren hebben we in uw midden mogen ervaren! Daarbij willen we onze dank ook vertalen in een gave voor het zo bijzondere diaconale werk van vriend en collega István Visky in de Protestantse Gemeente Oradea – Velenca in Roemenië. Deze gemeente vinden wij in het getto van deze provinciestad. Tal van plekken in de stad zijn goed opgeknapt maar hier in de wijk Velenca zijn krottenwijken met Roma en “communistische barok” betonnen blokhuizen met hele kleine appartementen voor ouderen. Om deze mensen in hun tekorten bij te staan doet ds. István met de kerkenraad een omvangrijk werk in voedselhulp en kleding en goederen. De schuur waarin dit alles wordt opgeslagen staat er heel slecht bij.
Met een “40-jaar jubileum” actie voor een nieuwe opslagplaats vragen wij een bijdrage, die via de Diaconie van de Protestantse Gemeente Rijnsburg loopt (fiscaal aftrekbaar). Wij danken de Protestantse Gemeente te Maasdijk voor de ruimte hiervoor in een collecte deze zondag. Een gift kan ook op Diaconie PG Rijnsburg; NL28 RABO 0356 8217 14.
Hartelijk dank! Margreet en Piet Rozeboom.

 
terug