Ds L.C. van der Eijk

Ds L.C. van der Eijk

Even Kennismaken
Ik ben opgegroeid in een degelijk gereformeerd gezin te Monster en was als kind al behoorlijk met het geloof bezig. Ik heb nog een poosje een GJV geleid en leerde mijn vrouw Marijke kennen in een gezamenlijke soos die opgezet was vanuit Hervormd Ter Heijde en Gereformeerd Monster.

Toen de verkering zo serieus werd dat we wilden trouwen en ik meedeelde aan mijn ouders dat ik hervormd zou worden, moest ik dat zelf bij ds. De Kleer gaan vertellen. “Leo, weet je wel wat je doet als je hervormd wordt! In alle gereformeerde kerken in Nederland wordt overal hetzelfde geleerd! Dat kun je van de hervormde kerk niet zeggen. Weet waar je in terecht komt!” Dat was toen. Ik deed toch mijn zin; na onze belijdenis trouwden we en gingen we wonen op Rozenburg.

Ik heb daar 21 jaar als kleurspecialist in de chemische industrie gewerkt. Al na een paar maanden werd ik daar jeugdouderling en vijf jaar later toen ik 25 was wijkouderling. Een wijk van 300 gezinnen! Na tien jaar kwam er een predikant die me adviseerde theologie te gaan studeren. Mijn vooropleiding was onvoldoende, dus ik moest twee jaar Grieks, Latijn, Engels, Duits en Geschiedenis doen en werd toen toegelaten tot de doctoraal studie. Zes jaar doctoraal gedaan in Utrecht, daarna nog twee jaar kerkelijk vanwege de hervormde kerk. Alles bij elkaar tien jaar in deeltijdstudie, naast een baan en gezin. Ik was echt een ‘late roeping’ en heb ook duidelijk de stem van de Heer daarin gehoord toen ik eraan begon.

Daarna had ik het voor het kiezen uit vijf gemeentes. Het werd Fijnaart. Daar heb ik gepionierd. Van alles uitgeprobeerd. Het was een fijne en leerzame periode van zeven en een half jaar. Toen een beroep naar Heerjansdam. Daar heb ik bijna elf jaar gestaan en ik bewaar dankbare herinneringen aan deze tijd. Zowel in Fijnaart als in Heerjansdam heb ik mijn uiterste best gedaan hervormd en gereformeerd samen te brengen. In Heerjansdam is dat gelukt.

Ik heb in Heerjansdam mogen zien dat een fusie nieuwe kracht oplevert, als je het beste van elkaars gemeenten samenvoegt. Je hebt elkaar nodig! Dat heeft mij de moed gegeven om er nog maar een keer doorheen te gaan, door dit proces van verder samengaan, in Maasdijk na de fusiedatum van 1 januari 2012. Als de Here Jezus het hoofd en middelpunt mag zijn, het centrum van ons geloof, dan zijn de uiterlijke vormen niet meer van alles beslissend belang, maar het geloof dat ons verbindt.

Zo wil ik in uw midden staan, verbonden in Christus, met geloof, hoop en liefde. In gemeenschap met de belijdenis van de vaderen ben ik gereformeerd, maar wel met een stevige vleug evangelische bewogenheid. Biddend om de doorwerking van de Heilige Geest. Een nieuwe roeping en taak onder de belofte van de Heer die zegenend met ons optrekt. Er is gelukkig al heel veel voorwerk gedaan!

terug