Er komt een nieuw Liedboek!

Er komt een nieuw Liedboek!

Weet u/jij.. dat het Liedboek der Kerken, waaruit we elke zondag zingen, al 40 jaar bestaat?
Weet u/jij …dat er op 25 mei een nieuw  Liedboek wordt gepresenteerd in Monnikendam?
Weet u/jij .. .dat er 5 jaar aan gewerkt is:  samen door verschillende kerken?
Weet u/jij… dat er meer dan 1000 bekende en nieuwe liederen in staan?
Weet u/jij… dat wij u/jij er graag mee willen laten kennis maken op woensdag  12 juni 2013?
Weet u/jij… dat we starten om 20.00 uur en om 21.30 uur de avond afwillen  sluiten.
Weet u/jij… dat deze  avond  “ Muziek in de gemeente” in de Hoeksteen  wordt gehouden
 

 

 

 

Weet u/jij… dat de agenda voor die avond  er als volgt uitziet:
1.  Opening  
2. De totstandkoming en  de  inhoud van het nieuwe liedboek.               
3. De ideeën ‘muziek in de gemeente’ in de Protestantse gemeente Maasdijk
4. Pauze: aanwezig  een  boekenstand met liedbundels, die  te koop  zijn.
            Eenvoudige uitvoering ong. € 25, luxe € 40,- 
5. Zingen/ luisteren naar liederen uit het  nieuwe Liedboek.
6. Sluiting.

Weet u/jij… dat we hopen veel gemeenteleden, die  nieuwsgierig zijn naar het Liedboek, te ontmoeten?

terug