Even voorstellen Even voorstellen
De Oost-Europa commissie richt zich op het ondersteunen van arme mensen in Oost-Europa.

Zo'n 30 jaar geleden is de Commissie OEC opgezet om de allerarmsten in Oost-Europa te helpen. In die jaren zijn er heel wat (vracht)auto’s oostwaarts vertrokken. Met allerhande hulpgoederen: van complete maaidorsers tot kleding en van noodvoedsel tot boogkassen.

De projecten die wij steunen worden regelmatig bezocht om ter plekke te zien hoe het gaat en om tussen de mensen te zijn. Er blijft bij de OEC niets aan de strijkstok hangen, we reizen en verblijven op eigen kosten.
Wij vinden namelijk dat al het geld dat ons toevertrouwd wordt, moet worden gebruikt om de noden van de armen te verzachten.

Elk jaar brengen we daarom een jaarverslag uit over onze projecten. U vindt ze onder dit bericht. 

Oost Europa Commissie Maasdijk

Voorzitter:  J. Valstar
Secretaris: N. Valstar-Thoen
Penningmeester: R. de Ruijter-Koornneef
leden:   R. de Ruijter,  A. Vreugdenhil

De commissie bestaat momenteel uit 5 personen. Niet dat het aantal vastligt, dus degenen die zich geroepen voelen mogen aansluiten! We komen een aantal keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Daarnaast, en dat doen we het allerliefst, bezoeken we de projecten.

Contactgegevens
 
Wij zijn te bereiken via het e-mailadres OEC-Maasdijk@outlook.com of via
telefoonnummer 06 4886 2981.
 
U kunt ons werk steunen met een gift op:
IBAN: NL15 RABO 0340 3522 21 t.n.v. Oost-Europa Commissie Maasdijk

De OEC is een commissie van de Diaconie, waardoor giften aftrekbaar zijn.
 
Wij hopen met uw steun door te kunnen gaan met ons werk: het helpen van arme mensen in Roemenië en Oekraïne!


 
 

 


 
terug