Even voorstellen Even voorstellen
De Oost-Europa Commissie bestaat uit 5 personen. Niet dat het aantal vastligt, dus degenen die zich geroepen voelen mogen aansluiten! We komen een aantal keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Daarnaast, en dat doen we het allerliefst, bezoeken we de projecten.
 
De projecten worden regelmatig bezocht om ter plekke te zien hoe het gaat en om tussen de mensen te zijn. Er blijft bij de OEC niets aan de strijkstok hangen, we reizen en verblijven op eigen kosten.
Wij vinden namelijk dat al het geld dat ons toevertrouwd wordt, moet worden gebruikt om de noden van de armen te verzachten.
 

 

Contactgegevens
 
Wij zijn te bereiken via het e-mailadres OEC-Maasdijk@outlook.com of via
telefoonnummer 06 4886 2981.
 
Het rekeningnummer is NL15RABO0340352221. De OEC is een commissie van de Diaconie, waardoor giften aftrekbaar zijn.
 
Wij hopen met uw steun door te kunnen gaan met ons werk: het helpen van arme mensen in Roemenië en Oekraïne!


Op de foto is de voltallige commissie te zien inclusief Nico, ons contactpersoon uit Roemenië voor het kinderdorp.

Vlnr: Theo, Jaap (voorzitter), Nel (secretaris), Regina (penningmeester) ,
Nico, en Arend   
terug