Flyer voor aankondiging Bazar Flyer voor aankondiging Bazar
Het is de bedoeling om ter aankondiging van de Bazar een aanplakbiljet / flyer in het dorp te verspreiden.  Bekijk de flyer hier alvast.   
terug