Focustraject Focustraject
Beste gemeente van Dorpskerk Maasdijk, we zijn gestart!
Inmiddels horen jullie steeds meer over het Focustraject en zal langzaam steeds duidelijker worden wat het gaat inhouden en wat het ons gaat brengen.
Even een korte terugblik;
Tijdens de gemeente-avond op 8 nov. waren we met zo’n vijftig mensen bij elkaar en hebben we in groepjes wat vragen behandeld die te maken hadden met het thema ‘Verwondering’. 
Zijn wij, net zoals Paulus blij is met zijn gemeente Filippi, ook blij met onze Dorpskerk Maasdijk? Wat geeft vreugde en waar zijn we dankbaar voor? Tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Maar niet alles gaat goed, dus ging het gesprek ook over verbeterpunten.
De Focus dienst van 12 nov. ging over ‘Verlangen’. In de woestijn van je leven, waar verlang je dan naar…
Als we psalm 63 lezen staat in vers 2: “God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel”. Om dat sterke verlangen gaat het in het Focustraject. Verlangen naar God zelf, en naar zijn aanwezigheid in ons midden. Zullen we op 29 nov. elkaar ontmoeten in een open kring?
Iedereen van harte uitgenodigd om over dit onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen, van elkaar te leren en elkaar beter te leren kennen.

Het Focusteam
terug