Gebedsgroep Gebedsgroep
Zaterdag 12 september komen we weer bij elkaar na zes maanden. We beginnen om 19.00 uur in de Dorpskerk, iedereen is hartelijk welkom. Er is nog steeds veel gebed nodig,  er is zoveel leed en verdriet om ons heen. De wereld gaat nog steeds gebukt onder het virus, er is honger en Christenvervolging. We moeten ook dankbaarheid tonen dat we hier in vrede leven, dus veel om voor te danken. Groeten,
             Henk en Hans
terug