Gebedsgroep Gebedsgroep
Zaterdag 24 oktober is het gebedsuur weer in de Dorpskerk om 19.00 uur. Wij lezen een stukje uit de Bijbel en gaan daarover in gesprek. Ook bidden we voor onze kerken nu alles weer is teruggedraaid en waar is het eind?

Verder is er zoveel leed en onrecht in de wereld en vragen voor rechtvaardigheid. Ook vragen we kracht voor de mensen die met verdriet en ziekten te kampen hebben. We vragen ook om wijsheid om met alle maatregelen om te gaan. Iedereen is welkom, we houden rekening met de regels. Groeten,

            Henk en Hans
terug