Gebedsgroep Gebedsgroep
Zaterdag 28 september is het gebedsuur weer in De Hoeksteen om 19.00 uur. We komen samen om te bidden en te danken, zingen een aantal liederen en lezen uit de Bijbel. Er is veel om hulp voor te vragen bij ziekte en onrecht om ons heen en in de wereld.

Ook is er veel reden voor dankbaarheid, we mogen niet vergeten te danken voor alle zegeningen. Loop maar gewoon binnen om met ons mee te bidden. Groeten,

                         Henk en Hans
terug