Gebedsgroep Gebedsgroep
Zaterdag 13 november is er in de Dorpskerk weer het gebedsuur, we beginnen
om 19.00 uur. We bidden en zingen samen en lezen uit de Bijbel en we praten er met
elkaar over. Iedereen is van harte uitgenodigd om er bij te zijn. Groeten,
Henk en Hans
terug