Gebedsgroep Gebedsgroep
Woensdag 14 september komen we na een lange zomer weer bij elkaar om 19.00 uur in de Dorpskerk. Iedereen is zoals altijd van harte welkom om met ons mee te bidden en te danken. Er is zoveel nood en oorlogen dat gebed altijd nodig blijft, ook is en veel verdriet en ziekte om ons heen. We hopen u te ontmoeten, tot woensdag. Groeten,

Henk en Hans
terug