Gebedsgroep Gebedsgroep
Zaterdag 23 november is het weer gebedsuur, deze week komen we bij elkaar bij Hans en Nanny Robbemond, Oranjeplein 7 om 19.00 uur. Er is een concert in De Hoeksteen, daarom daarom wijken we even uit. Iedereen is welkom om met ons te bidden en te danken. Groeten,
                         Henk en Hans
terug