Gemeente Groei Groepen Gemeente Groei Groepen
Doordat de coronamatregelen zijn verruimd is het weer mogelijk om op een verantwoorde manier als groeigroepen samen te komen. Wij gaan verder met het programma van het Evangelisch Werkverband ‘Dit is mijn lichaam’. In 1 Korintiërs 12: 27 staat: “Welnu, U bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.”

Wij zijn dus als gemeente het lichaam van Christus. Door zijn Geest is er een diepe verbondenheid ondanks alle (menings)verschillen. Verbondenheid tegenover verdeeldheid. Hoe we deze verdeeldheid zien, ervaren en beleven, en hoe we de verbondenheid handen en voeten geven, is de rode draad van de gesprekken op de groeigroepbijeenkomsten van het komende seizoen.

Er zijn op dit moment vier groepen die om de drie weken bij elkaar komen.
De maandagavondgroep:
Deze start op 20 september a.s. (info Jolanda Duindam.
De dinsdagmorgengroep:
Deze start bij wijze van uitzondering op maandagmorgen 20 september. De volgende bijeenkomsten zijn weer op de dinsdagmorgen (info: Francella van der Stel).
De dinsdagavondgroep:
Deze start op 21 september a.s. (info: Klaas van der Lugt).
De woensdagochtendgroep:
Deze start op 22 september a.s. (info: Hans en Nanny Robbemond).
De contactpersonen kunnen u verder informeren over de plaats en de aanvangstijden van de bijeenkomsten. Wij hopen u, jou te mogen ontmoeten bij één van de vier groepen.

De groeigroepcoördinatoren
 
terug