Getuigenis over geloven Getuigenis over geloven
In onze cultuur en bij ons in de kerk zijn we niet zo vertrouwd met het geven van een getuigenis. Het woord getuigenis kan verschillende betekenissen hebben. Wanneer je het woord ‘getuigenis’ in het woordenboek opzoekt, dan vind je betekenissen als ‘getuigenverklaring’ en ‘bewijs’ maar ook ‘oorkonde’ of ‘gelofte’. Als we in de kerk spreken over een getuigenis, dan bedoelen we daarmee dat iemand iets deelt wat God in zijn of haar leven heeft gedaan. Dat kan iets kleins zijn, iets uit het dagelijkse leven. Maar het kan ook een gebeurtenis zijn die levens-veranderend was en waarin iemand Gods Hand heeft ervaren. Wij hebben vaak wat schroom om daarover met elkaar te spreken; een zekere verlegenheid om dat met elkaar te delen. We zijn nou eenmaal niet zo vertrouwd met het geven van een getuigenis als het over ons geloof gaat.
In september schreef ik een stukje voor deze rubriek, waarin ik ook een tekst deelde van een broeder uit onze gemeente. In dat stukje tekst deelde hij zijn gedachten over de hemel.
Graag geef ik daar in deze bijdrage een vervolg aan. De vraag ‘Wat is geloven?’ staat centraal. Op deze vraag komt geen kort antwoord, maar een veelzijdig en - ik zou willen zeggen – doorleefde opsomming van schijnbare tegenstellingen.
Leest u hieronder de tekst die door dit gemeentelid gedeeld wordt. Bij wijze van getuigenis. Het zijn gedachten die doorleefd zijn. Om te inspireren en als aanmoediging om eens wat vaker iets uit uw hart met elkaar te delen.
            Johan Krijn Klaasse
 
terug