GEZOCHT : JEZUS - terugblik Nieuwjaarsmorgen 

GEZOCHT : JEZUS - terugblik Nieuwjaarsmorgen 

Maria en Jozef overkomt één van de ergste dingen die je als ouders kan overkomen: hun kind Jezus is kwijt. Aan het begin van een nieuw jaar vroegen we ons af of we Jezus wel eens kwijt zijn. En we beseften dat als we Hem denken gevonden te hebben, we niet moeten verwachten dat Jezus altijd met je meegaat. Jezus kan achterblijven als Hij bezig is met de dingen van zijn Vader. 
We ontdekten de parallel met het einde van het Lukas Evangelie, waar ook een stel Jezus kwijt is, de Emmaüsgangers. Twee verhalen, één thema : het vinden van Jezus die je dacht dat je was kwijtgeraakt. 
Voor mensen die ervaren dat Jezus niet altijd te vinden is, die dachten Jezus te hebben gevonden, dachten te weten wie Hij is. Maar merken dat Jezus niet is wie wij ons voorstellen, niet past in ons denken. Die ontdekken dat je Jezus telkens weer moet zoeken, omdat je Hem telkens weer kan kwijtraken. Jezus is anders, ongrijpbaarder dan gedacht, soms zelfs onvindbaar. In elk geval niet te vinden in het vertrouwde, daar waar Jozef en Maria het eerste zoeken. Jezus past niet in onze broekzak, kan je niet aan je lijntje houden, volgt ons niet op onze voet, gaat niet altijd mee met ons. Jezus zoeken en vinden levert altijd verrassingen op. Jezus doet en zegt dingen die Maria en Jozef en de Emmaüsgangers niet verwachten. Jezus doet en zegt dingen die ook wij niet verwachten. Als we in relaxstand gaan, denken Hem te hebben gevonden, begrijpen en volgen. Juist dan doet en zegt Jezus dingen die je niet verwacht. Jezus zal ons zelfs verwarren, ontzetten. Hij vertrekt, als jij wilt blijven. Hij blijft, als jij wilt vertrekken. Hij is er niet, als wij er wel zijn. Als wij er niet zijn, is Hij er weer wel. Als je onderweg bent, soms gedachteloos, als volgeling van Jezus : altijd open staan voor het onverwachte van Jezus volgen. Verwacht niet dat Jezus wel met jou meegaat als je vertrekt, in jouw plannen, jouw goede voornemens. Ook niet als je uit de tempel komt, als je het nieuwe jaar of de nieuwe week met God in de kerk begint. Als Jezus afwezig is, zoek Hem dan waar Hij te vinden is: in de tempel, de geloofsgemeenschap, in het bezig zijn met de dingen van de Vader. In het Woord, gebed, lied, de sacramenten. Nooit opgeven tot je Jezus weer hebt gevonden. Want wie zoekt, die vindt. 
Zijn wij bezig met de dingen van onze Vader? Je bent en blijft leerling, je weet nog lang niet alles. Verlangen we ernaar om in het nieuwe jaar weer veel te leren, vol verrassingen, vol versteld staan, om te groeien in genade? 
Met Kerst vonden we Jezus in de voerbak, werd Hij in ons hart geboren. Maar Jezus kan ook zomaar weer weg zijn. Jezus kwijt zijn, is het meest kostbare kwijt zijn. Als Jozef en Maria Jezus kunnen kwijtraken, Jezus moesten zoeken, waarom zou het ons niet ook overkomen? 
Er zijn mensen die altijd alles kwijt zijn. Soms ga je toch maar weg, je vindt het nog wel een keer. Maar als het belangrijk is, zeg je : ik ga niet weg, totdat ik het gevonden heb. Gaan we zo het nieuwe jaar in? Ik ga/blijf alleen, als ik zeker weet dat Jezus bij me is! Anders : eerst teruggaan, zoeken, naar de tempel, de plek waar je God ontmoeten van hart tot hart. Pas verder als het belangrijkste bij me is : Jezus alleen! 


Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Protestantse Gemeente Maasdijk

 
terug