God wil verder, alleen samen met Abram… - terugblik zondagmorgen 14 mei

God wil verder, alleen samen met Abram… - terugblik zondagmorgen 14 mei

Zondagmorgen dachten we na over de zegen én vloek van rijkdom, van familiebedrijven. Over stilstand in Egypte, over weer in beweging komen. Teruggaan naar start, om van daaruit weer verder te gaan met de HEER naar Hebron. Maar voordat je in Hebron bent, vriendschap/gemeenschap met God ervaart, moet je eerst in Betel zijn, huis van God, plek van aanbidding. Anders werkt het niet, kan je niet verder, kan God niet met je verder.
- Wat moet jij doen om terug te zijn in Betel, plek van aanbidding, toewijding, je eerste liefde?
- Welke pijnlijke keuze moet jij maken om weer echt alleen samen met God verder te kunnen?
Weet je het nog, dat God zei tegen Abram zei : Ga, jij! En Ik zal!
Sla je ogen op, zie Gods handelen, zie Gods beloften in je leven vervuld worden. Sta op, kom in beweging, ga verder, met God van belofte, HEER, die was, is en zal zijn.
Ga verder, ga met God, en God zal met je zijn, jou nabij op al jouw wegen. Met zijn raad en troost en zegen, ga met God en Hij zal met jou zijn!
De hele/preek dienst is terug te kijken op https://kerkdienstgemist.nl/stations/2058/events/recording/168404940002058

 
terug