Interactieve preek over een verhaal zonder titel…- vooruitblik zondagmorgen 22 januari

Interactieve preek over een verhaal zonder titel…- vooruitblik zondagmorgen 22 januari

Zondagmorgen lezen we verder in Lukas 5 : 17-26 
17Toen Hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook farizeeën en wetsleraren die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was werkzaam in Hem, opdat Hij zieken zou genezen. 18Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. 19Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen, en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus. 20Toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen de man: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ 21De schriftgeleerden en de farizeeën begonnen zich af te vragen: Wie is die man dat Hij deze godslasterlijke taal spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? 22Maar Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen: ‘Vanwaar toch al die bedenkingen? 23Wat is gemakkelijker, te zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven” of: “Sta op en loop”? 24Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ En Hij zei tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ 25En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde. 26Allen stonden versteld en ze loofden God, en zeiden, vervuld van ontzag: ‘Vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien!’ 
Op dit moment vraag ik mij af wat ik hierover moet zeggen. Wat is nu de be-teken-is van dit verhaal? Waar gaat dit verhaal om, wat wil dit verhaal ons zeggen, wat wil Lukas ons met dit verhaal duidelijk maken? 
Probeer je het verhaal eens voor te stellen… Leef je eens in in dit verhaal. Ik ben wel benieuwd welke titel u/jij het mee zou geven, hoe u/jij dit verhaal in één zin zou omschrijven, wat voor u/jou de be-teken-is van dit verhaal. Mail het mij voor zaterdagmorgen, ik ben heel benieuwd… Mailen kan naar predikant@pgmaasdijk.nl 
En de preek? Misschien moeten we het verhaal zondagmorgen maar gewoon eens uitspelen. Om ons stap voor stap af te vragen wat er gebeurt én wat dat bij de hoofdpersonen en verdere aanwezigen oproept. Daarom is het extra belangrijk om als het kan er zondagmorgen bij te zijn ín de Dorpskerk. En misschien wel helemaal uit je comfortzone te komen en in het licht te stappen… 
Welkom zondagmorgen, jong en ouder, bij misschien wel een heel interactieve kerkdienst… 
!
Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Protestantse Gemeente Maasdijk

 
terug