Jezus, de Levende in ons midden – n.a.v. de paaspreek Jezus, de Levende in ons midden – n.a.v. de paaspreek
Het Paasevangelie is een verhaal vol angst, twijfel, hopeloosheid en ongeloof, één en al verwarring. Dat wist ik wel, maar bij het maken van de preek kwam het pas echt binnen, voor het eerst. Die eerste Paasdag was er weinig FEEST. De hoop was gestorven… De Emmaüsgangers, ze hoopten. De paaskaars ging uit.
En als we om ons heen of naar binnen kijken, dan herkennen we die verwarring. In de wereld, in ons land met de Jodenhaat als trieste illustratie. Maar ook in ons eigen leven. Komt het nog wel goed?
De paaspreek begon daarom vol verwarring. Pasen: Jezus is uit dood opgestaan! Nu breekt het nieuwe leven aan! Maar velen merken er niets van… Kijk om je heen, je moest eens weten wat ik denk en voel. Er spookt van alles door je hoofd. Toen en nu wil(de) het maar geen PaasFEEST worden.
We luisterden naar het lied ‘Als ik val’ van Irma Dee. “Want als ik val wil ik vertrouwen, dat ik zal landen, op eeuwige handen.” Maar dat vertrouwen kan verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Maar dan komt Jezus en Hij als de Levende brengt hoop en geloof terug in alle verwarring, toen en nu. Zo horen onverstandigen en tragen van hart het Jezus als het ware Avicii nazingen: ”I could be the one to set you free”, Ik zou degene kunnen zijn die je bevrijdt…
Met Pasen worden we bemoedigd: je mag er zijn, mét je twijfel, hopeloosheid, teleurstelling. Want, alles komt, alles komt, alles komt goed. Worden we vervuld met liefde, blijdschap, vrede. Weten we ‘eind goed, al goed’ en mogen we Gods liefde tonen. Om geloof, hoop en liefde handen en voeten te geven. In een wereld vol verwarring, angst, hopeloosheid en twijfel. Meer of minder herkenbaar in je eigen leven. Daarom: PaasFEEST vieren, juist nu! Met Jezus als Levende in ons midden. Het Paasverhaal als een bron van blijdschap, vrede en hoop voor het dagelijks leven.
Zo laten de Emmaüsgangers ons zien hoe mensen soms twijfelen, maar uiteindelijk toch geloven. Het benadrukt het belang van het delen van twijfels en het openstaan voor nieuwe inzichten. Door bijvoorbeeld naar een Open Kring van Focus te gaan, of aan te haken bij de verdiepingscursus christelijk gelijk/belijdeniscatechese.
Wat weerhoudt jou ervan om te geloven of op zoek te gaan? Om Gods aanwezigheid te ervaren in het leven, met alle twijfels over het geloof. Om Jezus te belijden als levende Heer of daarnaartoe te groeien? Om Jezus welkom te heten in jouw leven? Jezus wil je bevrijden van angst, twijfel en somberheid. Vervullen met hoop, met leven, juist nu in alle verwarring. Het is Pasen: alles komt, alles komt, alles komt goed.
Zo zongen we het ons zelf toe:
‘Stil, mijn ziel wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds Hij is erbij in je beproevingen en zorgen
God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen
Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af dwars door het dal zal Hij je leiden
Stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding
Stil mijn ziel wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft
Wacht, wacht op de Heer, de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt’.
De hele dienst is terug te kijken via kerkdienstgemist.nl Of zoals iemand appte na de preek “Bedankt voor je super inspirerende paasdienst. Er zat zoveel in... ik ga hem gewoon ook nog terugkijken/luisteren”. Dat raad ik iedereen aan, gewoon nog een keertje terugluisteren, dan vallen je altijd weer nieuwe dingen op!
 
terug