Jezus, radicaal en pastoraal - vooruitblik zondagmorgen 19 maart

Jezus, radicaal en pastoraal - vooruitblik zondagmorgen 19 maart

Misschien heeft u wel de serie ‘Redders op zee’ gevolgd. Over reddingswerkers en hun levensgevaarlijke vrijwilligerswerk. Ze kennen het gevaar van de zee, weten dat het levensgevaarlijk kan zijn/worden en stappen toch aan boord als ze bij weer en wind worden opgepiept. Vastberaden, al zullen ze vast hun gedachten en emoties hebben.
De leerlingen van Jezus waren het gevaar gewend., ze leven in een gevaarlijke tijd. Israel is bezet door de Romeinen en telkens zijn er pogingen tot opstand. Mensen die in verzet komen tegen de Romeinen, al dan niet in Gods naam. Maar het mislukte elke keer en de leiders van de opstand worden gekruisigd door de Romeinen.
Elke nieuwe leider die iets nieuws te zeggen heeft, zou die kant op kunnen gaan. De leerlingen moeten geweten hebben dat door Jezus te volgen, ze een risico nemen. Ze kennen het gevaar van het volgen van Jezus. En anders was de dood van Jezus’ neef en voorganger Johannes de Doper wel een bevestiging van het levensgevaarlijk van Jezus volgen. Toch volgen ze nog steeds…
Zondagmorgen lezen we verder in Markus 8, vanaf vers 31. Over zelfverloochening, kruisdragen en navolging. Jezus die zijn dood tegemoet gaat en zijn volgelingen uitnodigt Hem daarin te volgen… De spannende vraag is, wat zou jij denken, zeggen en doen als jij één van die leerlingen was geweest?!
Weet je van harte welkom in deze dienst die gaat over Jezus’ radicaliteit, maar ook zijn pastorale insteek hierin. Spannend, misschien wel levensgevaarlijk, maar voluit Evangelie!

 
terug