Jezus en de sabbat en wij en de zondag – vooruitblik zondagavond 22 januari 

Jezus en de sabbat en wij en de zondag – vooruitblik zondagavond 22 januari 

Na de verdiepingsdienst over ‘Suïcide en de Bijbel’ komende zondagavond een verdiepingsdienst over de zondagsrust/heiliging. Als christenen hebben we een God die in de Bijbel iets zegt over de sabbat. Maar heeft dat ook betekenis voor onze zondag? En Jezus deed ook van alles en nog wat op de sabbat. Waar de dominees van toen trouwens helemaal niet blij mee waren… Moeten de dominees van nu dan maar hun mond houden over de invulling van de zondag? 
Zondagavond gaan we in de Bijbel lezen. Over Gods doel met de sabbat, zijn verlangen dat achter het cadeau van een rust- en feestdag zit. Wat staat er in de gebruiksaanwijzing bij dit cadeau? En wat kunnen we van Jezus leren over wat wel of niet kan en mag op de zondag? Hoe kan onze zondag weer de dag worden zoals God ooit bedoeld heeft toen Hij die aan ons mensen gaf bij de schepping?! 
Voor iedereen die niet bang is voor wat uitdaging en prikkeling, weet je welkom. Want Gods Woord en Jezus’ woorden kunnen best wel eens voor wrijving zorgen, een confronterende spiegel zijn… Weet jij bijvoorbeeld zeker dat jij geen slaaf bent of anderen tot slaaf maakt op Gods rustdag? Wat kan en wil jij leren van het voormalige slavenvolk Israël en van hun God die hen bevrijdde van de slavernij? Wat betekent het voor ons dat ze een vrije dag cadeau kregen om te rusten en hun vrijheid te vieren?! Ennuh…gaan we met de tijd mee of gaan we met God mee in ons leven van alledag? Welkom in de avonddienst die om 19.00u begint met als thema “Jezus en de sabbat en wij en de zondag” 


Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Protestantse Gemeente Maasdijk

 
terug