Kerk-open Kerk-open
Donderdagmorgen staan de deuren van "De Dorpskerk" wijd open van 10.00
uur tot half 12. De thee en de koffie staan klaar of worden gezet.
Er zijn mensen om een praatje mee te maken, even een stilte moment of
een kaarsje te branden. Loop gerust binnen iedereen is welkom.

Groeten Team  Kerk-open.
terug