Kerkbalans / De vaste vrijwillige bijdrage VVB Kerkbalans / De vaste vrijwillige bijdrage VVB
Behalve met de wekelijkse collecte voor de kerk kunt u de gemeente steunen met een zogenaamde Vast Vrijwillige Bijdrage VVB.  De hoogte van de VVB kunt u uiteraard zelf bepalen. Aan het begin van elk jaar worden formulieren rondgebracht en weer opgehaald tijdens de actie "Kerkbalans".  Het voordeel van de VVB is dat het College van Kerkrentmeesters dan weten waar ze op kunnen rekenen als het gaat om de bekostiging van de predikanten, de kosters het onderhoud aan de gebouwen en alle andere kosten die verbonden zijn aan de instandhouding van de gemeente.
Uiteraard kunt u altijd ook tussentijds nog een bijdrage leveren door een bedrag te storten op de volgende bankrekening:
NL 52 RABO 0340 3043 16 T.n.v. Prot. Gemeente Maasdijk

 
terug