Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente te Maasdijk
 
 
zo 23 feb 2020  om 10:00
Voorganger: ds. C.P.M. Verrips
Kerkedienst (De Hoeksteen)

Order van de dienst onderaan

Gebedsteam:
Ada en Leen Dekker.

Collectes:
1e Diaconie binnenland 2e Kerk.

Kinderkerk:
Groep 1 & 2    : Annet Brandsma en Nancy Prins.
Groep 3 t/m 5  : Dita Poot.
Groep 6 t/m 8  : Caroline van Velden.
Er is ook Jeugdkerk.
Oppasdienst:
Esther Doorduin, Linda van der Lee en Beata.

Zondag a.s. hebt u als Maasdijkse gemeente het voorrecht om gastheer/vrouw te mogen zijn van de deelnemers aan de Westlandweek van het jaar 2019.

Een variant op het sportieve Team Westland kunt u zondagmorgen in uw midden verwachten. Een team van mensen met beperkingen door ouderdom, ziekte, of eenzaamheid uit het hele Westland genoot in de nazomer van een vakantieweekje. Dat noemden we vroeger de Rooseveltvakantie. Deze vindt nu plaats in het nieuwe Hydepark.

Op de grens tussen Driebergen en Doorn. Reeds vijftig keren is deze week georganiseerd. Daarom hebben we in die week aandacht besteed aan Abraham en Sarah. Dat wilden we zondag a.s. ook doen. Daarmee wijken we af van het nevendienstprogramma. Ik lees met u het verhaal over Abrahams pleidooi voor de redding van Sodom.

Dat staat in Genesis 18 vanaf vers 16. Na afloop zullen er veel handen worden geschud. Een gezegende viering gewenst,

M. Verrips

Order van de dienst
Welkom door ouderling van dienst:
We zingen ps 98:1
Stil gebed
Vg Onze hulp  verwachten we van de Naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt
Vg:  die trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen: en niet laat varen het werk van zijn handen
VG  De genade en vrede van God, vader zoon en geest, zij met u allen
Allen Ook met u zij de Heer
Ps 98:4
Intro We waren met een grote groep in Doorn voor de westlandweek. Wat me trof dat enkele vrijwilligers zeer principieel, waren. Eerst de gasten dan zij. Bij de koffie, bij de borrel, bij de maaltijd. Eerst zij. Ik had trek in koffie en wilde een bakkie pakken. Nee eerst, de andere dan wijzelf. Hoe was dat dat voor ons? Schenken we eerst in voor een ander of nemen we als eerste. Van nature gaat ons eigen belang voorop. We kunnen teveel aan andere denken en niet toekomen aan onszelf. Het valt niet mee om onze naaste lief te hebben als onszelf. Laten we zingend bidden om vergeving
Laten we zingen NLB 413: 3 Heer ontferm u over ons
Als loflied NLB 413:1, Grote god wij loven u
Gods woord ten leven we zingen NLB 413: 2 ( Lev 19)
Laten we bidden om inzicht
Kinderlied: gele boekje 291 king of the jungle
Voor de 50e keer warem we in doorn voor de westlandweek. Daarom stonden we stil bij abraham en sara. Het landelijk thema voor dit seizoen is een goed verhaal. We besluiten de abraham cyclus met een goed verhaal van Abraham. Een van de mooiste van de bijbel.Gen 18: 16-33
NLB 1010: 1,2 Geef vrede heer geef vrede
Preek
NLB 967 1, 5,6,7 Zonne der gerechtigheid
 gedachtenis vande gestorvenen
We zingen: NLB 727: 1,2,3
Gebeden Collecte
NLB 755:1,2 Toch overwint eens de genade
koffie

terug
 
 

Inloggen


 

Digitale kerkdienst
datum en tijdstip 29-03-2020 om 9:30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.