Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente te Maasdijk
 
 
zo 23 feb 2020  om 19:00
Voorganger: ds. H. Mast
KerkDIenst (De Hoeksteen)

Collectes: 
1e Diaconie binnenland 2e Kerk.

Voorbereiding
Intochtslied Psalm 24: 2,5. (Wie is de mens die op zal gaan)
Stil gebed
Votum & groet 
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Heilige Schrift
Schriftlezing- Matteüs 21: 1-11.  
Gezang 435:3,4. (Gezegend was het land, de stad)
Prediking
Gezang 556: 4,5 (Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan) 
Dienst van het offer
Geloofsbelijdenis (gesproken)
Gezang 552: 1,2. ( Dit is een dag van zegen)
Dankzegging en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied Psalm 121: 1,2,4. ( Ik sla mijn ogen op en zie)
Wegzending en Zegen
Zegen, afgesloten met een gezongen ‘Amen, amen, amen’

terug
 
 

Inloggen


 

Digitale kerkdienst
datum en tijdstip 29-03-2020 om 9:30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.