Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Zondag 25 jul 2021  om 19:00
Voorganger: Ds. B Schoone
Kerkdienst (Dorpskerk)

Collectes:
1e Diaconie buitenland 2e Kerk

Orde van dienst.
Welkom.
Zingen: Psalm 25: 2, 5.
Stil gebed.
Votum en Groet.
Zingen: Lied 835: 1, 2, 4.      Jezus, ga ons voor
                Evang. Liedbundel 185: 1, 2, 3, 4.    Leer mij uw weg, o Heer.
Gebed.
Zingen: Joh. de Heer 569: 1, 2, 3.     Heer wees mijn Gids.    (staat ook in andere bundels)
Gedicht: De levenskoffer.
Zingen: Lied 904: 1, 3, 5.    Beveel gerust uw wegen.
Schriftlezing: Gen. 12: 1-9.
Zingen: Lied 313: 1, 2, 5.   Een rijke schat van wijsheid.
Korte overdenking.
Zingen: Elb. 178: 1, 2, 3,  4.    Als ik maar weet.
               Lied 793: 1, 2.     Bron van liefde, licht en leven.
Gebeden.
Collecte??
Slotlied: Elb. 186a: 1, 2, 3.   Leid mij, Heer
Zegen.
 
De levenskoffer.
Door Gods liefde steeds omgeven
aangereikt in overvloed,
reizen wij door ’t aardse leven,
vol met voor- en tegenspoed.
Iedereen draagt levenskoffers
met soms zware vracht.
Maar ook vol met liefdes-offers
Dde God voor ons mensen bracht.
 
God wil aan ons mensen vragen:
Zie mijn offers, neem ze waar,
dan help Ik je koffers dragen
en je last wordt minder zwaar.
‘k Wil je levenskoffers tillen,
’t maakt niet uit hoe of je reist.
Maar je moet het zelf ook willen
jouw vertrouwen is vereist.
 
Volg Mij de “weg van Liefde”
die Ik voor jou heb bereid.
En vergeef hen die jou griefden,
als een offer, zonder spijt.
Ooit bracht Ik het grootste offer
als een goddelijk bewijs.
Kom en geef Me nu je koffer
Ik draag mee tot ’t paradijs.

terug
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst (Dorpskerk)
datum en tijdstip 01-08-2021 om 9:30
meer details

Kerkdienst (Dorpskerk)
datum en tijdstip 08-08-2021 om 19:00
meer details

Kerkdienst (Dorpskerk)
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9:30
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.