zondag 26 juni 2022 om 9:30

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. F. den Oudsten

Zie hier de orde van de dienst

Collecte’s :
1  Stichting Avavieren    2e Kerk

Kinderkerk:
Groep 1-3 Rianne  + hulp Chantal
Groep 4-6 Olga en Lianne
Groep 7-8 Petra

Gebedsteam:
Nellie en Jan Otto-Voogd
Oppasdienst:
Esther Doorduin en Beata


Oliemannetjes/vrouwtjes gezocht 
Zondagmorgen worden nieuwe ambtsdragers bevestigd. Maar waarom hebben wij ambtsdragers? Wat is hun opdracht? En wat verwachten we van ambtsdragers?
Om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van het lichaam van Christus. Om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgeheimen te bewaren: voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.
We lezen zondagmorgen uit de profeet Zacharia. De profeet Zacharia profeteerde over het herstel van Juda na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. In de periode van de herbouw van de tweede tempel (6e eeuw voor Christus). Waarschijnlijk is Zacharia van priesterlijke of levitische afkomst. We lezen over koning Zerubbabel, die samen met hogepriester Jozua, leiding geeft aan het volk. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de herbouw van de tempel. De bouw van de tempel gaat niet vanzelf, er is weerstand van buitenaf. In de voorgaande hoofdstukken en volgende hoofdstukken worden in totaal 8 visioenen beschreven. Wij lezen zondagmorgen het vijfde visioen van de profeet Zacharia. En vragen ons af, of we nu ambtsdrager zijn of ‘gewoon’ gemeentelid : zijn wij een oliemannetje?
We nemen in deze dienst ook afscheid van ambtsdragers. Een extra reden om deze dienst bij te wonen en na afloop de vertrekkende en komende ambtsdragers Gods zegen te wensen.

terug